Nhập học Khoá Bồi dưỡng Lương y

Mời các học viên đã đăng ký Khoá Bồi dưỡng Lương y vừa qua, đến để làm thủ tục nhập học tại Hội trường tầng 4, Phòng Khám, lúc 14 giờ ngày 16 tháng 03 năm 2018.