Tư vấn tuyển sinh tại Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đã tham gia ngày Hội Tư vấn Tuyển sinh do Báo Thanh niên tổ chức tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Tp Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2018. Có hơn 40 trường, cơ sở đào tạo tham gia hoạt động này với hàng ngàn lượt học sinh ở các Trường Phổ thông Trung học Tp Đà nẵng đến tìm hiểu.