Danh sách nhận học bổng HKII năm học 2016-2017

HSSV có tên trong danh sách nhận học bổng thì đến Phòng Tài chính – kế toán để cấp số tài khoản ngân hàng. Danh sách xem chi tiết tại đây.