Dời lịch học: Khoá chứng chỉ Chuẩn Công nghệ Thông tin Cơ bản 4/2018

Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam phối hợp với Trường Đại học Quảng Nam tổ chức khoá học lấy chứng chỉ Chuẩn Công nghệ Thông tin Cơ bản theo quy định hiện hành, cho sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Đăng ký tại Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Hạn cuối là thứ Sáu 20/04/2018 là thứ Sáu 4 tháng 5 . Lệ phí là 350.000 đồng (bao gồm cả ôn tập, tài liệu, dự thi và cấp chứng chỉ).

Ôn tập 4 tuần, mỗi tuần 3 buổi, vào các buổi chiều, từ 5h00 đến 7h00, từ tuần 23/4 từ tuần 7 tháng 5 (do một số sinh viên phải đi tập đồng diễn vào buổi chiều) tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Thi vào đầu tháng 06/2018.