Danh sách HSSV tham gia tập luyện đồng diễn để khai mạc Đại hội TDTT Tỉnh Quảng Nam Lần thứ VIII – Năm 2018

HSSV có trong danh sách dưới đây, đi tập luyện đúng giờ để không ảnh hưởng đến buổi tập.

Danh sách tham gia xem chi tiết tại đây.