Danh sách cấp chứng chỉ GDTC các lớp Cao đẳng chính quy năm 3

Đây là môn điều kiện để học sinh sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, nếu chưa học hay không qua học phần này thì HSSV không được công nhận tốt nghiệp. HSSV đã học môn này nhưng không có trong danh sách dưới đây thì liên hệ Phòng Đào tạo. HSSV nộp tiền cấp chứng chỉ lại cho lớp Trưởng, để nộp lại cho Phòng Tài chính – kế toán (15.000/ 1 chứng chỉ). Hạn cuối hết ngày thứ 2 (23.04), sau thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ làm quyết định cấp chứng chỉ.

Danh sách cụ thể xem chi tiết tại đây.