Lịch học các lớp Liên thông cao đẳng ngày 21,22 tháng 4 năm 2018

Lịch chi tiết Xem tại đây.

Các lớp Liên thông cao đẳng được nghỉ học tuần sau (23-29 tháng 4 năm 2018).