Chuyển lịch thi lớp Nha 7 tuần 37 năm học 2017-2018

Thay vì thi vào thứ 5 ngày 31 tháng 05, các em thi vào thứ 6 ngày 1 tháng 06.

Học sinh xem danh sách tại đây.