Tư vấn tuyển dụng Bác sĩ tại Đại học Y dược Huế

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam hiện nay có nhu cầu tuyển dụng 10 bác sĩ đa khoa, 1 bác sĩ y học cổ truyền. Nhà trường đã tham gia ngày Tư vấn tuyển dụng vào thứ 7, chủ nhật 26-27 tại Trường Đại học Y dược Huế.