Sinh viên CĐHA, HS, DD tốt nghiệp đợt 6-2018

Mời anh chị đến Phòng Đào tạo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm (đối với các anh chị đã hoàn thành xong học phí).

Danh sách tốt nghiệp đợt này xem tại đây