Lớp bồi dưỡng và kiểm tra cấp chứng chỉ chuẩn Công nghệ thông tin Nâng cao cho Giảng viên-Viên chức tại Trường

Căn cứ yêu cầu về việc chuẩn hóa và nâng cao trình độ công nghệ thông tin hiện nay, nay Nhà trường giao cho Trung tâm Tin học Ngoại ngữ phối hợp với Trung tâm tin học ngoại ngữ Đại học Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng để kiểm tra cấp Chứng chỉ công nghệ thông tin chuẩn nâng cao, cụ thể như sau

Thời gian: 2 tháng 6-7/2018, kiểm tra cấp chứng chỉ: đầu tháng 8. Học tại trường mỗi tuần lên lớp 2 buổi: Buổi chiều thứ năm từ 17h đến 19h và buổi sáng thứ Bảy từ 7h30 đến 10h00 và học online.

Đối tượng: Giảng viên, viên chức tại trường đã có Chứng chỉ công nghệ thông tin chuẩn cơ bản hoặc Chứng chỉ A, B Tin học trước đây.

Kinh phí: Trước mắt giảng viên, viên chức tham dự khóa học tự nộp học phí và lệ phí kiểm tra tổng cộng 600.000 đồng (bao gồm cả tài liệu) cho Trung tâm Tin học Ngoại ngữ Đại học Quảng Nam và nhận phiếu thu tài chính hợp lệ. Sau khi chốt danh sách Nhà trường sẽ xem xét hỗ trợ học phí cho giảng viên, viên chức nếu điều kiện cho phép.

Hạn chót đăng ký và nộp lệ phí: 15 tháng 6 (tại Phòng Đào tạo).