Lịch thi Dược cổ truyền, Hóa lý dược, Hóa định lượng và Đọc viết tên thuốc

Phòng Đào tạo và Khoa Dược, Khoa THNN-KHCB sẽ tổ chức thi sớm, cho các sinh viên tất cả các năm, các môn sau đây:

(Danh sách thi, ca thi, giảng đường cụ thể sẽ thông báo sau)

Dược cổ truyền: Sáng thứ Bảy, 23/6 tại Phòng máy.

Hóa định lượng: Sáng thứ Bảy, 30/6 tại Giảng đường.

Hóa lý dược: Sáng thứ Bảy, 7/7 tại Giảng đường.

Đọc viết tên thuốc: Chiều thứ bảy, 7/7 tại Giảng đường.