Danh sách thi lại các học phần bổ sung hệ cao đẳng (23/06/2018)

Học phần thi gồm: ML1, DTE, VL, QLDD, KSNK.

Sinh viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Sinh viên dự thi các học phần bổ sung nếu trùng ca thi với học phần Dược cổ truyền thì liên hệ tại Phòng Khảo thí để đổi ca thi cho phù hợp.