NCKH:tổ chức bảo vệ ĐC, ĐT, SK vào sáng thứ 7 ngày 23/6/2018.

Nhà trường sẽ tổ chức bảo vệ ĐC, ĐT, SK vào sáng thứ 7 ngày 23/6/2018 tại Hội trường lớn Tầng 4 – Khu Bệnh viện trường.
Kính mời toàn thể quý thầy cô, cán bộ viên chức nhà trường tham dự đông đủ và đúng giờ.
Các thầy cô  trong hội đồng KH, phản biện, các chủ nhiệm và báo cáo viên đề tài, sáng kiến đọc kỹ thông tin chi tiết đã đăng tải
Vui lòng xem chi tiết các file đính kèm dưới đây
1. Quyết định thành lập Hội đồng NCKH, xem tại đây.
2. Lịch phân công bảo về đề tài, sáng kiến, xem tại đây.
3. Danh sách phản biển đề tài, sáng kiến xem tại đây.