Danh sách Chuyên khoa YHCT YT18 thi tốt nghiệp Lý thuyết 22/06

Buổi sáng thứ 6 ngày 22.06, thời gian bắt đầu vào phòng thi lúc 7h45, bắt đầu làm bài lúc 8h00, tại Giảng đường D51, D52. Sinh viên đi đúng giờ để không ảnh hưởng đến buổi thi.

Danh sách xem tại đây.