Điểm tổng kết toàn khóa lớp Chuyên khoa YHCT18

Sinh viên xem giới tính, ngày tháng năm sinh của mình có đúng không, nếu sai lên Phòng Đào tạo để chỉnh sửa.

Điểm tổng kết xem tại đây.