Về lớp chuẩn CNTT nâng cao 7/2018

Lớp học sẽ bắt đầu vào 7h30 sáng thứ Bảy 30/06, tại Phòng máy tầng 4

Quý Thầy Cô, cán bộ viên chức nếu muốn hủy hoặc đăng ký thêm xin báo cho Cô Phúc Phòng Đào tạo trong tuần này để tiện việc tổ chức. Xem danh sách tại đây.