Lịch thi lại tốt nghiệp kỳ tháng 06-2018

Anh Chị vừa rồi đăng ký thi lại tốt nghiệp lưu ý lịch thi và hướng dẫn ôn tập (nếu có) như sau