NCKH:tổ chức bảo vệ ĐC, ĐT, SK vào sáng thứ 7 ngày 23/6/2018.

Nhà trường sẽ tổ chức bảo vệ ĐC, ĐT, SK vào sáng thứ 7 ngày 23/6/2018 tại Hội trường lớn Tầng 4 – Khu Bệnh viện trường.
Kính mời toàn thể quý thầy cô, cán bộ viên chức nhà trường tham dự đông đủ và đúng giờ.
Các thầy cô  trong hội đồng KH, phản biện, các chủ nhiệm và báo cáo viên đề tài, sáng kiến đọc kỹ thông tin chi tiết đã đăng tải
Vui lòng xem chi tiết các file đính kèm dưới đây
1. Quyết định thành lập Hội đồng NCKH, xem tại đây.
2. Lịch phân công bảo về đề tài, sáng kiến, xem tại đây.
3. Danh sách phản biển đề tài, sáng kiến xem tại đây.

Lớp bồi dưỡng và kiểm tra cấp chứng chỉ chuẩn Công nghệ thông tin Nâng cao cho Giảng viên-Viên chức tại Trường

Căn cứ yêu cầu về việc chuẩn hóa và nâng cao trình độ công nghệ thông tin hiện nay, nay Nhà trường giao cho Trung tâm Tin học Ngoại ngữ phối hợp với Trung tâm tin học ngoại ngữ Đại học Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng để kiểm tra cấp Chứng chỉ công nghệ thông tin chuẩn nâng cao, cụ thể như sau Đọc tiếp Lớp bồi dưỡng và kiểm tra cấp chứng chỉ chuẩn Công nghệ thông tin Nâng cao cho Giảng viên-Viên chức tại Trường