Kết quả thi tốt nghiệp môn Lý thuyết tổng hợp và Chính trị kỳ tháng 06/2018

Sinh viên phúc khảo điểm thì nộp đơn tại Phòng Đào tạo, hạn cuối hết thứ 4 ngày 04.07.2018.

Kết quả thi môn Lý thuyết tổng hợp xem tại đây.

Kết quả thi môn Chính trị xem tại đây.