Lịch tập huấn thi trên máy cho các lớp Liên thông khóa 3

Đề nghị giảng viên có giờ giảng cho phép sinh viên được tập trung tập huấn, sau đó mới vào lớp.

Lớp Ngày Thứ Buổi Bắt đầu Kết thúc Học môn Khoa
D3T 06-07-2018 6 T 5h00 5h30 NGOAI1 NGOAI
S3T1 07-07-2018 7 S 10h30 11h00 DCT DUOC
S3T2 07-07-2018 7 C 13h30 14h00 KTD DUOC
C3S 08-07-2018 CN S 7h30 8h00 KTXQ1 CDHA
D3S 08-07-2018 CN S 10h30 11h00 SAN SAN
X2S 08-07-2018 CN C 13h30 14h00 TKYH DT
X3S 08-07-2018 CN C 13h30 14h00 TKYH DT
H3S 08-07-2018 CN C 16h30 17h00 CSTN SAN
S3S1 14-07-2018 7 S 10h30 11h00 DLY1TH DUOC
S3S2 14-07-2018 7 C 13h30 14h00 DLY1TH DUOC