Danh sách lớp lương y dự thi chứng chỉ 2: Bệnh học nội khoa YHCT

Học viên xem danh sách tại đây.

Lưu Ý: Học viên đi đúng giờ thi và giảng đường.