Danh sách Sinh viên Cao đẳng dự kiến được công nhận tốt nghiệp đợt 2 tháng 7/2018

SV có tên trong danh sách đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, xem cột số tín chỉ phải nộp học phí để hoàn thành học phí trước khi được xét công nhận TN.
Sinh viên phải hoàn thành học phí đến 11h30 thứ  6 (13.07).
SV có thắc mắc về điểm, thông tin cá nhân (giới tính, ngày tháng năm sinh…) thì đến Phòng Đào tạo để giải quyết. Hạn cuối đến 11h30 thứ 6 (13.07).

Danh sách xem chi tiết tại đây.