Về lễ tốt nghiệp cho SVHS được công nhận TN đợt 5-7/2018

SVHS tập trung vào 14h00 buổi chiều thứ Năm ngày 9 tháng 8 năm 2018 tại Nhà Đa năng để làm thủ tục ký nhận bằng và các chứng chỉ (đem theo thẻ Sinh viên hoặc CMND) đồng thời chuẩn bị công tác tổ chức cho buổi lễ. (SVHS nào không có mặt sẽ chỉ được cấp bằng và chứng chỉ sau 1 tháng). Lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức lúc 8h00 sáng hôm sau, thứ Sáu ngày 10 tháng 8 năm 2018 tại Nhà Đa năng.