Lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018 dự kiến.

Học sinh-sinh viên lưu ý ôn tập và thi học kỳ theo lịch. Danh sách được dự thi, phòng thi, cas thi cụ thể sẽ được cập nhật sau.

Lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018 dự kiến Xem tại đây.