Lịch nghỉ hè năm học 2018-2019

Theo kế hoạch tổng thể đã được phê duyệt từ đầu năm, các lớp chính quy tập trung được nghỉ hè từ thứ hai tuần sau, ngày 3/9 đến hết tháng 9, nhập học lại vào thứ hai, ngày 1 tháng 10.

Các lớp mới nhập học sẽ học tuần Công dân đầu khóa từ ngày 05 tháng 09. Bắt đầu học chuyên môn từ ngày 17 tháng 09.

Tổng hợp danh sách sinh viên dự thi các học phần tuần 50 (27/08/-31/08/2018)

Sinh viên xem danh sách thi tổng hợp phòng thi chung tại đây.

Sinh viên xem danh sách chi tiết các học phần thi xem tại đây.

Lưu ý: sinh viên đi đúng giờ thi và giảng đường đã được phân chia. Nếu sinh viên không thực hiện đúng thì không được dự thi.