Danh sách giáo viên coi thi tuần 48 (13/8-17/8/2018)

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Giờ ca thi giáo viên có mặt: Ca1 lúc 7h10 (buổi sáng), Ca 4 lúc 13h30 (buổi chiều)