Danh sách giáo viên coi thi tuần 50 (27/08-31/08/2018)

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Buổi sáng: Giáo viên có mặt tại phòng khảo thí lúc: 7h10

Buổi chiều: Giáo viên có mặt tại phòng khảo thí lúc: 13H20