Lịch nghỉ hè năm học 2018-2019

Theo kế hoạch tổng thể đã được phê duyệt từ đầu năm, các lớp chính quy tập trung được nghỉ hè từ thứ hai tuần sau, ngày 3/9 đến hết tháng 9, nhập học lại vào thứ hai, ngày 1 tháng 10.

Các lớp mới nhập học sẽ học tuần Công dân đầu khóa từ ngày 05 tháng 09. Bắt đầu học chuyên môn từ ngày 17 tháng 09.