Tổng hợp danh sách phòng thi các lớp liên thông dự thi ngày (08/09-09/09/2018)

Sinh viên xem danh sách tổng hợp chung tại đây.

Sinh viên xem danh sách chi tiết các học phần tại đây.

Lưu ý: Để đảm bảo tốt cho kỳ thi đề nghị sinh viên dự thi đi đúng giờ và giảng đường thi (PM hay GĐ). Nếu quá 15 phút kể từ khi bắt đầu thi thì sinh viên không được dự thi. Những trường hợp bị cấm thi sinh viên liên hệ trực tiếp giáo viên giảng dạy để giải quyết

Những thắc mắc khác sinh viên liên hệ: ĐT: 02353831565 hoặc: 0988952512 để được giải thích.

 

Thông báo V/v học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 cho CBCNV của Trường

Mời toàn thể các cán bộ CNVC Nhà trường (trừ các Đảng viên đã tham gia các lớp do Đảng ủy cấp trên tổ chức), tham gia học tập và quán triệt nghị quyết Trung ương 7 của BCHTW Đảng do Đảng ủy Nhà trường tổ chức vào lúc 13h30 thứ 6 (07.09.2018) tại Hội trường tầng 4 bệnh viện Trường, yêu cầu CBCNV tham gia đầy đủ. Trân trọng thông báo.