Thông báo V/v học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 cho CBCNV của Trường

Mời toàn thể các cán bộ CNVC Nhà trường (trừ các Đảng viên đã tham gia các lớp do Đảng ủy cấp trên tổ chức), tham gia học tập và quán triệt nghị quyết Trung ương 7 của BCHTW Đảng do Đảng ủy Nhà trường tổ chức vào lúc 13h30 thứ 6 (07.09.2018) tại Hội trường tầng 4 bệnh viện Trường, yêu cầu CBCNV tham gia đầy đủ. Trân trọng thông báo.