Lịch thi Học kỳ phụ các lớp Trung cấp

Thi một ngày, ngày thứ ba 02/10/2018; trừ môn Bệnh học cơ sở thi ở Phòng máy tầng 4, các môn khác thi trên giấy tại phòng D 4.1

Buổi sáng:

Ca 1: 7h00: Bệnh học cơ sở, Bệnh lý răng miệng.

Ca 2: 8h30. Giáo dục sức khoẻ, Quản lý, tổ chức y tế.

Ca 3:10h00: Vi sinh – Ký sinh, Y học cổ truyền.

Buổi chiều:

Ca 4: 13h30: Giáo dục chính trị, Bệnh truyền nhiễm – xã hội, Dược lý.