Về lịch học Học kỳ I năm học 2018-2019- Các lớp chính quy

Các lớp  năm 2 và năm 3 họp vào lúc 2 giờ chiều thứ hai 1 tháng 10 với sự chủ trì của Giáo viên chủ nhiệm. Riêng các lớp năm 1, sẽ họp ghép với các lớp năm 2, năm 3 do chưa có giáo viên chủ nhiệm (xem dưới). Sinh viên sẽ học chính thức bắt đầu từ thứ ba, 2 tháng 10.

Đọc tiếp Về lịch học Học kỳ I năm học 2018-2019- Các lớp chính quy