Về lịch học Học kỳ I năm học 2018-2019- Các lớp chính quy

Các lớp  năm 2 và năm 3 họp vào lúc 2 giờ chiều thứ hai 1 tháng 10 với sự chủ trì của Giáo viên chủ nhiệm. Riêng các lớp năm 1, sẽ họp ghép với các lớp năm 2, năm 3 do chưa có giáo viên chủ nhiệm (xem dưới). Sinh viên sẽ học chính thức bắt đầu từ thứ ba, 2 tháng 10.

Nội dung chính:

Nhắc lại một số nội dung về quy chế đào tạo.

Phổ biến lịch học tổng quát của năm học.

Các em năm 2 và năm 3 đăng ký học các môn chưa hoàn thành do còn nợ môn.

Tiếp nhận các thắc mắc của sinh viên về các vấn đề liên quan.

Phòng Đào tạo sẽ cung cấp biểu mẫu, nội dung cụ thể liên quan đến đào tạo cho các Giáo viên chủ nhiệm (nhận tại Phòng Đào tạo lúc 13 giờ 30).

Giảng đường:

D11A: D11

D11B: D12

D11C: D13

D12A: D21

D12B: D22

D13: D23

N8, N9: D31

Y20, Y21: D32

H4: D33

H5, H6: D41

X10: D42

X11, X12: D43

C4: C11

C5,C6: C12

S4A: C13

S4B: C21

S4C: C22

S4D: C23

S5A, S6A: D51

S5B, S6B: D52

S5C: C33

S5D: C34