Họp Hội đồng thi Tốt nghiệp- Các lớp Y19,N07,S14

Mời các thành viên Hội đồng dự họp lúc 15h30 ngày mai, thứ sáu, 5 tháng 10- tại PH tầng 3- Bệnh viện.