Lịch thi lại cho các lớp chính quy

Từ tuần này sẽ bắt đầu thi lại các môn mà Sinh viên còn nợ và đủ điều kiện thi lại. Sẽ ưu tiên tổ chức thi trước với các môn có số sinh viên thi lại nhiều.

Lưu ý sinh viên phải nộp lệ phí thi lại theo quy định ở Phòng Tài vụ trước khi thi.

Lịch thi lại tuần này vào ngày chủ nhật 21-10, sinh viên phải đến phòng thi trước giờ thi 15 phút.

HP Số lượng Cas thi Giờ thi Phòng thi
Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê nin I 32 1 7h00 D41-D42
Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê nin II 53 2 8h15 D41-D42
Vi sinh ký sinh đại cương 36 3 9h30 D41-D42
Giải phẫu 1 18 3 9h30 Phòng máy
Hóa học 29 4 13h30 D41-D42
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17 5 14h45 D41-D42
Chính trị 13 5 14h45 D41-D42
Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam 12 5 14h45 D41-D42

Xem danh sách tại đây

Lịch thi các lớp Cao đẳng liên thông ngành Điều dưỡng D2S,D2T

Lịch thi các lớp Cao đẳng liên thông ngành Điều dưỡng D2S, D2T vào sáng ngày thứ 7 (20.10.2018), cụ thể:

  • 7h30: Chăm sóc người bệnh ung thư (Giảng đường).
  • 8h30: Lịch sử điều dưỡng (Giảng đường).
  • 9h30: Điều dưỡng hồi sức cấp cứu (Phòng máy).

Danh sách phòng thi sẽ cập nhật sau.

Lịch học các lớp liên thông khoá 4 tuần 3 (ngày 20,21/10/2018) và tuần 4 (ngày 27,28/10/2018)

Lịch học cụ thể:

  • Lớp Chẩn đoán hình ảnh liên thông khoá 4: Bệnh học cơ sở (Giảng đường C11).
  • Lớp Điều dưỡng liên thông khoá 4: Điều dưỡng cơ sở 2 (Giảng đường C12).
  • Lớp Hộ sinh liên thông khoá 4: Bệnh học cơ sở (Giảng đường C13).
  • Lớp Dược sĩ liên thông khoá 4: Bệnh học cơ sở (Giảng đường C13).