Kết quả chấm thi tốt nghiệp lý thuyết tổng hợp lớp Nha7, ys19 và khóa trước thi lại

Sinh viên xem danh kết quả tại đây.

Lưu ý: Sinh viên phúc khảo bài thi thì nộp đơn trực tiếp tại Phòng Đào tạo. Thời hạn cuối nộp đơn lúc 16h00 ngày 19/10/2018. Sau thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên không được giải quyết.