Kết quả thi Tốt nghiệp môn Thực hành, Chính trị và Lý thuyết TH khối Trung cấp kỳ thi tháng 10/2018

Sinh viên phúc khảo nộp đơn tại Phòng Đào tạo, hạn cuối 17h00 thứ năm 18.10.

Kết quả thi Chính trị xem tại đây.

Kết quả thi Thực hành xem tại đây.

Kết quả thi Lý thuyết tổng hợp xem tại đây.