Lịch học bổ sung-Thi học kỳ cho các lớp năm 3

Các sinh viên năm 3 chưa hoàn thành môn Giáo dục sức khỏe học vào buổi SÁNG thứ Ba, Tư, Năm, Sáu (ngày 4,5,6,7 tháng 12) tại giảng đường D51.

Các sinh viên năm 3 chưa hoàn thành môn Nghiên cứu Khoa học học vào buổi CHIỀU thứ Ba, Tư, Năm, Sáu (ngày 4,5,6,7 tháng 12) tại giảng đường D51.

Các sinh viên năm 3 chưa hoàn thành môn Sức khỏe môi trường học vào buổi chiều thứ Ba (ngày 4), chiều thứ Năm (ngày 6), cả ngày thứ Bảy (ngày 8 tháng 12) tại giảng đường D52.

Từ thứ Hai, ngày 10 tháng 12 bắt đầu thi học kỳ như sau:

+ Chiều thứ Hai 10 tháng 12:

– Môn X quang nâng cao: C04.

– Môn Dinh dưỡng tiết chế: D11.

– Môn Marketing Dược: S04

+ Sáng thứ Ba, 11 tháng 12, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: chung cho các lớp năm 3

+ Chiều thứ Ba, 11 tháng 12:

– Môn Bảo đảm chất lượng thuốc: S04.

+ Sáng thứ Tư, 12 tháng 12, môn Thống kê Y học: chung cho các lớp năm 3

+ Chiều thứ Tư, 12 tháng 12

– Môn Tiêm An toàn: D11.

– Môn Quản trị Kinh doanh Dược: S04.

+ Sáng thứ Năm, 13 tháng 12, môn Nghiên cứu Khoa học : chung cho các lớp năm 3

+ Chiều thứ Năm, 13 tháng 12

– Môn Quản lý Khoa CĐHA: C04.

– Môn Chăm sóc sức khỏe sinh sản cộng đồng: H04.

– Môn Độc chất: S04.

+ Sáng thứ Sáu, 14 tháng 12, môn Giáo dục sức khỏe: chung cho các lớp năm 3

+ Chiều thứ Sáu, 14 tháng 12:

– Môn Quản lý Điều dưỡng: D11.

– Môn Kinh tế Dược: S04.

Các môn Mác Lê 1, Mác Lê 2, Đường lối Đảng CSVN sẽ được tổ chức thi vào tuần trước Tết Nguyên Đán (các sinh viên đã đi thực tế lưu ý theo dõi lịch thi).

Danh sách Phòng thi sẽ được Phòng Khảo thí công bố sau.

Danh sách sinh viên liên thông khóa 2 thi lại (24-25/11/2018)

Sinh viên xem danh sách phòng thi tại đây.

Lưu ý: Sinh viên đi đúng giờ đã phân theo lịch. Những học phần nào thi ở giảng đường thì sinh viên tập trung dự thi tại phòng đọc Trung tâm Học liệu (Bên cạnh Phòng Khảo thí). Các học phần thi trên máy sinh viên tập trung về phòng máy tầng 4 Trung tâm Học liệu.

Sinh hoạt lớp chiều thứ Ba (20.11.2018)

Các giờ học vào buổi chiều thứ Ba ngày 20/11 được dời sang chiều thứ Sáu 30/11/2018.

GVCN nhận biểu mẫu họp lớp tại phòng Đào tạo lúc 13h30 ngày 20.11.

Toàn thể GV dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Hội trường tầng 4, lúc 15h00.

GV họp lớp chủ nhiệm với sinh viên vào lúc 13h45 ngày 20/11 theo giảng đường của lớp được phân dưới đây:

C4,C5,C6: D41.

H4: D43

H5,H6: D42.

S4A: C43,

S4B: C42,

S4C: C41,

S4D: C33.

S5A: C32,

S5B: C31,

S5C: C23,

S5D: C22.

S6A: C21,

S6B: C13.

X10: C12,

X11, X12: C11.

D11A: D11,

D11B: D12,

D11C:D13.

D12A: D21,

D12B: D22.

D13; D23.

Y20,Y21: D31.

N8,N9: D32.

Lớp S6A, S6B (khoa Nội) đổi thứ tự học môn Sinh lý và Bệnh học cơ sở

Môn Sinh lý sẽ học trước môn Bệnh học cơ sở. Cụ thể thay đổi như sau

NGAY THU BUOI LOP SH HP LOP HP
19-11 2 S S6B SL1 S6B
21-11 4 C S6A SL1 S6A
21-11 4 S S6B SL1 S6B
26-11 2 C S6A SL1 S6A
26-11 2 S S6B SL1 S6B
28-11 4 C S6A SL1 S6A
28-11 4 S S6B SL1 S6B
03-12 2 C S6A SL1 S6A
03-12 2 S S6B SL1 S6B
04-12 3 S S6A SL1 S6A
04-12 3 C S6B SL1 S6B
05-12 4 C S6A SL1 S6A
05-12 4 S S6B SL1 S6B
06-12 5 S S6A SL1 S6A
06-12 5 C S6B SL1 S6B
10-12 2 C S6A SL1 S6A
10-12 2 S S6B SL1 S6B
11-12 3 S S6A SL1 S6A
11-12 3 C S6B SL1 S6B
12-12 4 C S6A SL1 S6A
13-12 5 S S6A SL1 S6A
13-12 5 C S6B SL1 S6B
17-12 2 C S6A SL1 S6A
17-12 2 S S6B SL1 S6B
18-12 3 S S6A BHCS S6A
18-12 3 C S6B BHCS S6B
20-12 5 S S6A BHCS S6A
20-12 5 C S6B BHCS S6B
25-12 3 S S6A BHCS S6A
25-12 3 C S6B BHCS S6B
27-12 5 S S6A BHCS S6A
27-12 5 C S6B BHCS S6B
01-01 3 S S6A BHCS S6A
01-01 3 C S6B BHCS S6B
03-01 5 S S6A BHCS S6A
03-01 5 C S6B BHCS S6B
08-01 3 S S6A BHCS S6A
08-01 3 C S6B BHCS S6B
10-01 5 S S6A BHCS S6A
10-01 5 C S6B BHCS S6B

Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2018

Nhà trường tổ chức Lễ Kỷ niêm ngày nhà giáo Việt Nam,  lúc 15 giờ 00, thứ Ba ngày 20/11/2018 tại Hội trường tầng 4 Bệnh viện.

Nhà trường thông báo đến toàn thể quý thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên chức dự lễ đúng giờ. Trang phục: lễ phục.

Riêng sinh viên sẽ sinh hoạt lớp với sự chủ trì của GV Chủ nhiệm (giảng đường sẽ thông báo sau) từ 13h30 đến 14h30 như thường lệ, thay cho buổi thứ chiều Sáu cuối tháng (30/11/2018).

Các giờ học vào buổi chiều thứ Ba ngày 20/11 được dời sang chiều thứ Sáu 30/11/2018 nói trên.

Phòng Đào tạo sẽ gởi nội dung sinh hoạt liên quan đến đào tạo cho GV chủ nhiệm qua e-mail.

Lịch học các lớp Cao đẳng liên thông khoá 4 tuần 7 (ngày 17,18/11/2018) và tuần 8 (ngày 24,25/11/2018)

Lịch học cụ thể:

  • Lớp Chẩn đoán hình ảnh liên thông khoá 4: Dược lý đại cương (Giảng đường D11).
  • Lớp Điều dưỡng liên thông khoá 4: Dược lý đại cương (Giảng đường D12).
  • Lớp Hộ sinh liên thông khoá 4: Giải phẫu sinh lý chuyên ngành (Giảng đường D13).
  • Lớp Dược sĩ liên thông khoá 4: tuần 7 (ngày 17,18/11) học Hoá lý dược (Giảng đường D23), tuần 8 (ngày 24,25/11) học Dược liệu (Giảng đường D23).