Lịch học các lớp Cao đẳng liên thông khoá 4 tuần 7 (ngày 17,18/11/2018) và tuần 8 (ngày 24,25/11/2018)

Lịch học cụ thể:

  • Lớp Chẩn đoán hình ảnh liên thông khoá 4: Dược lý đại cương (Giảng đường D11).
  • Lớp Điều dưỡng liên thông khoá 4: Dược lý đại cương (Giảng đường D12).
  • Lớp Hộ sinh liên thông khoá 4: Giải phẫu sinh lý chuyên ngành (Giảng đường D13).
  • Lớp Dược sĩ liên thông khoá 4: tuần 7 (ngày 17,18/11) học Hoá lý dược (Giảng đường D23), tuần 8 (ngày 24,25/11) học Dược liệu (Giảng đường D23).