Tổng hợp điểm thi lại Sinh viên Cao đẳng chính quy đợt tháng 10.2018

Sinh viên xem kết quả thi lại các học phần đợt Tháng 10.2018 tại đây.