Sinh viên liên thông khóa 2 tập trung chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp

Các sinh viên Liên thông khóa 2 tập trung vào lúc 8h00 sáng thứ Bảy ngày 01.12 (không được vắng mặt), DD: D41, DS: D51, HS-XN: D52, để chuẩn bị cho Lễ Tốt nghiệp dự kiến tổ chức vào ngày 08.12.