Danh sách giáo viên coi thi cao đẳng chính qui tuần 11 năm học 2018-2019

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Danh sách coi thi này sẽ được cập nhật tiếp (do các học phần hiện nay chưa có danh sách sinh viên dự thi). Do đó giáo viên thường xuyên cập nhật để biết rõ giờ coi thi của mình.