Nghỉ học, nghỉ thi ngày thứ Ba, 11-12-2018

Toàn trường nghỉ học, hoãn các buổi thi trong ngày mai, thứ Ba, 11-12-2018.