Danh sách giáo viên coi thi CĐ liên thông tuần 11 (22/12/2018).

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Giáo viên lưu ý: Đối với sinh viên liên thông giờ coi thi buổi sáng bắt đầu lúc 7H30, buổi chiều 13H30. Do đó giáo viên coi thi phải có mặt tại Phòng khảo thí trước 10 phút để nhận bài thi (cả buổi sáng và buổi chiều).