Thông báo cho sinh viên liên thông cao đẳng (khoá 3, khoá 4) về lịch học, lịch thi và hoàn thành học phần

  1. Lịch học và lịch thi ngày thứ Bảy, Chủ nhật (29,30/12/2018) sinh viên sẽ được nghỉ. Lịch học, lịch thi các tuần tiếp theo được dời lui 1 tuần. Sinh viên sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 21/01/2019 bắt đầu học lại theo lịch từ ngày 23/02/2019.
  2. Đối với các sinh viên nhập học sau (khoá 3 và khoá 4), chưa học một số học phần đã có lịch học trước đó, Nhà trường sẽ có trách nhiệm tạo điều kiện cho SV hoàn thành chương trình nhưng sẽ tuỳ thuộc vào tình hình thực tế. Khi đủ số lượng Nhà trường sẽ tổ chức lớp trong thời gian nghỉ giữa các học kỳ, nếu số lượng ít thì SV có thể học trong giờ hành chính với các lớp chính quy.