Tổng hợp danh sách phòng thi các lớp CĐ chính qui tuần 17 (21/01-25/01/2019)

Lưu ý: Các học phần dự thi trong tuần này chưa có danh sách dự thi sẽ được cập nhật sau.

Danh sách dự thi học phần Sinh lý 1, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần SKCD, Xem tại đây

Danh sách dự thi học phần DDTC, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần HVCH, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần CDXQ2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần GDNK2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần HSLS2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần HSY, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Nhi2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần KNGT, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Sinh học, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Sinh lý 2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Vi rút gây bệnh, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Vi khuẩn gây bệnh, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Luật y tế, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Giáo dục nha khoa 2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Dược lý chuyên ngành, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Nội 2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Cắt lớp điện toán, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Nha cơ sở, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Hóa học lớp CĐ S14, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần DSKH, xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần GPCN, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần QLHS, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần BCK, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần BHCS Lớp Nha 8, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Dược lý 1, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần QLCT, xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Bệnh học cơ sở các lớp Cao đẳng, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Sinh học lớp CĐ S14, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Anh văn 1, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Bảo trì máy, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Hộ sinh nâng cao, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần thực vật, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần SSCD, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần MRI, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Vi sinh ký sinh, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Sàng lọc trước sinh, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Sán đơn bào, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Kỹ thuật dự phòng nha khoa 2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Anh văn 1, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Bảo trì máy, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Hộ sinh nâng cao, Xem tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp danh sách phòng thi các lớp CĐ liên thông 4 tuần 16 (ngày 19/01/2019)

Lưu ý: Sinh viên dự thi các học phần đi đúng giờ qui định.

Sinh viên xem danh sách thi Giải phẩu X Quang C4S tại đây.

Sinh viên xem danh sách thi Bệnh học 2 C4S tại đây.

Sinh viên xem danh sách thi Hóa sinh cơ sở D4S, H4S, S4S tại đây.

Sinh viên xem danh sách thi Dinh dưỡng tiết chế D4S tại đây.

Sinh viên xem danh sách thi Dược liệu S4S tại đây.

Sinh viên xem danh sách thi Giải phẩu sinh lý chuyên ngành H4S tại đây.

Tổng hợp danh sách phòng thi các lớp Chính qui (CĐ và TC) tuần 16 từ ngày 16/01-19/01/2019

Lưu ý: Các học phần nào chưa có danh sách sẽ cập nhật sau. Do đó sinh viên phải cập nhật Website để biết thông tin của mình.

  • Các sinh viên nào đăng ký học lại các học phần bổ sung, nhưng khi phân lịch thi bị trùng giờ thi thì liên hệ trực tiếp tại Phòng khảo thí để điều chỉnh giờ thi cho phù hợp.

Danh sách dự thi Giáo dục chính trị (C5,C6,H6,D13,X11), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Giáo dục chính trị 1 (S6), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Giáo dục chính trị 2 (H5, S5), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Chăm sóc bệnh truyền nhiễm (D12), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Bảo đảm chất lượng xét nghiệm (X10), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Đại cương vi sinh vật y học (X12), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Anh văn (N8, N9, Y21), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Y học cổ truyền (Y20), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Anh văn 2 (S5, C5, H5, X11), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Giải phẩu 1 (C6, H6, X12, S6, N9, Y21), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Chăm sóc sơ sinh H4 (X10), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Huyết học truyền máy (X10), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Giáo dục pháp luật(N8, Y20, D12), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Đại cương cấu tạo và hoạt động của cơ thể người (D13), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Hóa học (C6, H6, X12, S6), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Khoa học cơ bản dành cho điều dưỡng (D13), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Chẩn đoán hình ảnh X quang 1 (C5), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Dược lý đại cương (H5, N8, Y20), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Các loại giun gây bệnh (X11), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Dược liệu (S5), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Chăm sóc bệnh ngoại khoa 2 (D12), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Dịch tể (X10), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Đường lối đảng cộng sản Việt Nam (Các lớp năm 2 và 3), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Quốc phòng an ninh (Các lớp năm 2 và 3), Xem tại đây.

 

Danh sách dự thi học kỳ I-2018-2019 các lớp chính quy

Sau khi cấp phát địa chỉ email của Trường (có đuôi là @cdytqn.edu.vn) cho từng sinh viên tại hai buổi sinh hoạt lớp (đã 2 tháng), nay Phòng Đào tạo chỉ cho phép truy cập điểm, kết quả học tập của sinh viên sau khi sinh viên đã đăng nhập bằng tài khoản email nói trên của mình.

Sinh viên xem tại đây