Lịch học các lớp Cao đẳng Liên thông khoá 3 và khoá 4 (cập nhật)

Các lớp cao đẳng Liên thông khoá 3 và khoá 4 được nghỉ học ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật (05-01-2019 và 06-01-2019).

Lịch cụ thể Xem tại đây.