Lịch học lớp Cao đẳng Dược chính quy S14

Các sinh viên lưu ý tập trung học tại giảng đường C31, bắt đầu từ 7h00 ngày thứ Tư (09.01.2019). Hoc các ngày trong tuần (thứ 2,3,4,5,6).

Lịch học cụ thể:

Buổi sáng: Hoá học (8 buổi).

Buổi chiều: Sinh học (8 buổi).