Tổng hợp danh sách phòng thi các lớp Chính qui (CĐ và TC) tuần 16 từ ngày 16/01-19/01/2019

Lưu ý: Các học phần nào chưa có danh sách sẽ cập nhật sau. Do đó sinh viên phải cập nhật Website để biết thông tin của mình.

  • Các sinh viên nào đăng ký học lại các học phần bổ sung, nhưng khi phân lịch thi bị trùng giờ thi thì liên hệ trực tiếp tại Phòng khảo thí để điều chỉnh giờ thi cho phù hợp.

Danh sách dự thi Giáo dục chính trị (C5,C6,H6,D13,X11), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Giáo dục chính trị 1 (S6), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Giáo dục chính trị 2 (H5, S5), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Chăm sóc bệnh truyền nhiễm (D12), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Bảo đảm chất lượng xét nghiệm (X10), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Đại cương vi sinh vật y học (X12), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Anh văn (N8, N9, Y21), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Y học cổ truyền (Y20), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Anh văn 2 (S5, C5, H5, X11), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Giải phẩu 1 (C6, H6, X12, S6, N9, Y21), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Chăm sóc sơ sinh H4 (X10), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Huyết học truyền máy (X10), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Giáo dục pháp luật(N8, Y20, D12), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Đại cương cấu tạo và hoạt động của cơ thể người (D13), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Hóa học (C6, H6, X12, S6), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Khoa học cơ bản dành cho điều dưỡng (D13), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Chẩn đoán hình ảnh X quang 1 (C5), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Dược lý đại cương (H5, N8, Y20), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Các loại giun gây bệnh (X11), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Dược liệu (S5), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Chăm sóc bệnh ngoại khoa 2 (D12), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Dịch tể (X10), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Đường lối đảng cộng sản Việt Nam (Các lớp năm 2 và 3), Xem tại đây.

Danh sách dự thi Quốc phòng an ninh (Các lớp năm 2 và 3), Xem tại đây.